100%

استودیو خانگی جناب آقای حکیمی

توسط تیم اجرایی دکونیک اجرا شده است

100%

استودیو اجرا شده در قم

توسط تیم اجرایی آقای وادی اجرا شده است

100%

استودیو جناب آقای یاور

استودیو خانگی جناب آقای شاهین یاور


100%

استودیو جناب آقای یعقوبی

استودیو خانگی جناب آقای یعقوبی در شیراز توسط دکونیک به اجرا رسیده است.


MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل‌های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER

پروژه استودیو جناب آقای بوری
پروژه استودیو جناب آقای بوری

پنل‌های استفاده شده:

FLEXI A50 / WAVE WOOD / MULTIFUSER / CINEMA ROUND

پروژه استودیو جناب آقای نصراللهی
پروژه استودیو جناب آقای نصراللهی

پنل‌های استفاده شده:

FLEXI A50 WOOD / CINEMA ROUND / MULTIFUSER / ROUND BASS 360 PREMIUM

پروژه استودیو جناب آقای زمانیان
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل‌های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER

پروژه طراحی کافه هدایت
پروژه طراحی کافه هدایت

در این پروژه از اسفنج‌های برش خورده جهت آکوستیک کردن محیط استفاده شده است.

پروژه باشگاه ورزشی هیمو
پروژه باشگاه ورزشی هیمو

پنل‌های استفاده شده:

CINEMA ROUND / MULTIFUSER / SUPER DECONIK WALL

پروژه استودیو جناب آقای یزدان پناه
پروژه استودیو جناب آقای یزدان پناه

پنل‌های استفاده شده:

MD 55 / MULTIFUSER

نمونه طراحی استودیو 1
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل‌های استفاده شده:

FLEXIPOL A50 / MULTIFUSER / ROUND BASS 360

نمونه طراحی استودیو 2
نمونه طراحی استودیو 2

پنل‌های استفاده شده:

MULTIFUSER / CINEMA ROUND / MD 55

نمونه طراحی استودیو 3
نمونه طراحی استودیو 3

پنل‌های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / SQUARE TILE 60 / WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP

طراحی باشگاه
نمونه طراحی باشگاه ورزشی 1

پنل‌های استفاده شده:

CINEMA ROUND / PYRAMIDAL / SUPER DECONIK WALL

پروژه اکوستیک آقای فلاح زاده (مشهد)
پروژه آکوستیک آقای فلاح زاده (مشهد)

پنل‌های استفاده شده:

MD 55 / FLEXI A50 / SUPER BASS 90 MINI / MULTIFUSER DC2 / FLEXI A50 WOOD

پروژه اکوستیک آقای شاهین سلیمانی (اردبیل)
پروژه اکوستیک آقای شاهین سلیمانی (اردبیل)

پنل‌های استفاده شده:

FLEXI A50 / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2 / SUPER BASS 90 MINI / SUPER BASS PLUS B

پروژه اکوستیک اقای یوسفی
پروژه اکوستیک اقای یوسفی

پنل‌های استفاده شده:

شانه تخم مرغی / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2

منتظر پروژه های جدید تیم اجرایی دکونیک باشید.
منتظر پروژه‌های جدید تیم اجرایی دکونیک باشید.